Beïnvloeding pre-fase

Door optimaal voorbereid te zijn, ben je in staat om al veel eerder kennis te verzamelen van de aanbestedende dienst en het spel al eerder te laten beginnen dan de publicatie van de aanbesteding.

Marktanalyse

Gekeken naar het buying proces van de opdrachtgever, begint het vormen van de behoefte al in een vroegtijdig stadium. Om dit proces goed te volgen is het van groot belang dat je vroegtijdig om tafel zit bij een potentiële opdrachtgever. Minimaal 1 jaar vóór expiratie van het huidige contract.

Dit doen we door:

  • Inzichtelijk maken van expirerende contracten waar jij graag wilt binnenkomen;
  • In beeld brengen welke adviseurs in je sector actief zijn;
  • Samen bepalen welke boodschap je wilt brengen, waarom moeten ze zaken met je willen doen?

Startpakket: Overheid als klant

Na de marktanalyse wil je aan de slag met aanbestedingen, maar hoe?

Wij helpen je om alle voorbereidingen te treffen, zodat je er als bedrijf echt klaar voor bent. 

Denk o.a. aan:

  • Registratie op de juiste platformen;
  • Aanvragen relevante verklaringen.

Buiten de formele zaken is het belangrijk om kwalificatiecriteria te formuleren. Er komt een aanbesteding op de markt, maar past deze echt bij ons? Dit brengen we samen in kaart. Wij brengen onze ervaring mee! Goed voorbereid zijn is cruciaal om succesvol te zijn.

Masterclass

Als de overheid een onbekend terrein is dan zorgt dat al snel voor weerstand. Weerstand binnen de organisatie.

Wij nemen je graag mee in de aanbestedingswereld.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • Wat is aanbesteden en wie moeten er aanbesteden?
  • Wanneer moeten ze aanbesteden?
  • Hoe kun je kansen vergroten?
  • Welke rol vervullen adviseurs?
  • Etc.

Samen al ruim 40 jaar ervaring

Schakel ons in en wij zorgen ervoor dat je bedrijf ook de overheid als klant binnenhaalt. Weet dat de overheid jaarlijks voor ruim 100 miljard euro inkoopt. Daar wil je toch zeker ook een klein deel van?

MKB bedrijven zet de gedachte opzij dat overheid niet toegankelijk is en bel ons. De onbekende wereld krijgt dan kleur. Vanuit onze expertise nemen wij je bij de hand en helpen je hier doorheen, zonder dat het je heel veel tijd kost, hoe mooi is dat?

Neem contact met ons op

Wil jij meer weten over hoe je optimaal voorbereid bent en eerder kunt beginnen met de kennisverzameling van de aanbestedende dienst?

Neem dan contact met ons op.