(Her)schrijven van uw teksten/bouwstenen

In nauwe samenwerking schrijven wij ook de teksten zoals Plan van Aanpak en teksten over Duurzaamheid, Social Return, communicatie, invulling van KPI’s, enz. Samen verzamelen we de basisinformatie. Dit kunnen reeds bestaande stukken tekst vanuit jouw organisatie zijn of aan de hand van een of meerdere brainstormsessie(s) lever je de nodige input aan. Het verder inhoud geven aan de teksten wordt door beide partijen gedaan. Het moet uiteindelijk het antwoord zijn waar jouw organisatie volledig achter staat.

 

Benieuwd hoe TenderToo uw bedrijf verder kan helpen? Neem contact met ons op!

Contact
(Her)schrijven van uw teksten zoals plan van aanpak

Herschrijven van teksten

Binnen veel organisaties zijn verschillende afdelingen verantwoordelijk voor het schrijven van de teksten/bouwstenen (Marketing, Sales, Technisch specialisten). TenderToo beoordeelt de aangeleverde teksten op leesbaarheid, juistheid, uniformiteit en klantgerichtheid en herschrijven de teksten waar nodig. Het herschrijven van teksten zorgt ervoor dat teksten SMART geschreven zijn, er uniformiteit is tussen de verschillende teksten en dat de opdrachtgever of aanbestedende dienst zich herkent in het voorstel.

 

Teksten die aansluiten bij uw doelgroep

TenderToo zorgt dat de geschreven tekst aansluit bij de doelgroep voor wie deze bestemd is. Een van de belangrijkste doelen is dat de lezer zich herkent en daarmee vertrouwen krijgt om eventueel een contact met je aan te gaan.

Klaar om uw bedrijf te laten groeien? TenderToo helpt u
Klaar om uw bedrijf te laten groeien? TenderToo helpt u met het maken van de volgende stap!

Onze diensten zijn erop gericht om jouw bedrijf efficiënter en succesvoller te maken.

TenderToo begeleidt je bij formele inschrijvingen, inrichten van interne processen, het winnen van aanbestedingen en tal van andere diensten. Met een aanbestedingsspecialist als TenderToo vergroot jij je slagingskans van je inschrijvingen.

 

Benieuwd met welke diensten TenderToo jouw bedrijf vooruit kan helpen?

 

Vraag meer informatie aan
aanbestedingsspecialisten van TenderToo
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.