Wencke van Maastricht

In de afgelopen 10 jaar ben ik betrokken geweest bij vele aanbestedingstrajecten (inmiddels binnen meer dan 50 sectoren actief). In de meeste gevallen heb ik als Bid Manager de inschrijvingen begeleid, maar ook als kritisch adviseur meegedacht over de insteek van kwaliteitsvragen en hoe deze klantgericht te beantwoorden. De laatste drie jaar binnen diverse branches ervaring opgebouwd met Best Value Procurement trajecten (Prestatiegericht Inkopen). Sinds mei 2017 Best Value B gecertificeerd. Waardevolle brainstormsessies intern verzorgd, die geleid hebben tot winnende prestatie, kansen- en risicodossiers. Ik heb ruime ervaring opgedaan met het stellen van vragen voor de vragenronde op tactisch, strategisch- en juridisch vlak. Ook het maken van analyses en het in kaart brengen van de kansen en risico’s vallen binnen mijn vermogen.

Met het in kaart brengen van de mogelijkheden en de beperkingen wordt inzichtelijk hoe kansrijk een opdracht daadwerkelijk is. Het branche onafhankelijk werken heeft een enorme schat aan ervaring en expertise opgeleverd. Voor de oprichting van TenderToo heb ik 13 jaar werkervaring opgedaan binnen een groot internationaal bedrijf. De laatste 8,5 jaar ben ik als Bidmanager actief geweest met het inschrijven op Europese aanbestedingen en grote complexe offerteaanvragen. Ik ben vertrouwd met de procedures en de regelgeving omtrent (Europese) aanbestedingen.

Wencke: 06 - 46211121 | info@tendertoo.nl | LinkedIn

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.