14september

Presenteren, onderdeel van een Europese aanbesteding? Houd het persoonlijk!

Veel mensen vinden dat het Europees aanbesteden zo onpersoonlijk is en dat er geen ruimte meer is om jezelf voor te stellen en je toegevoegde waarde naar voren te brengen. Gekeken naar het verkoopproces hoort de kennismaking en je toegevoegde waarde “verkopen” vóór de aanbestedingsfase. Dit lukt echter niet altijd. Goed nieuws! Wij zien met regelmaat dat presenteren onderdeel is van het gunningsmodel. Bij een bepaalde minimale score op kwaliteit worden er X partijen uitgenodigd. 

 

Laat jouw bedrijf groeien met Europese aanbestedingen 

 

Uiteraard zijn er eisen verbonden aan de inhoud van de presentatie. Dit neemt echter niet weg dat het een moment is van persoonlijk contact. Een moment waarop je een positieve indruk kunt achterlaten waarmee je de kans op gunning vergroot. Onze conclusie is dat aanbestedende diensten ook vaker behoefte hebben aan persoonlijk contact, want je wilt toch immers weten met wie je eventueel zaken gaat doen. Met onze begeleiding en het meeschrijven met de kwaliteitsdocumenten hebben de afgelopen 2 maanden 5 klanten van ons een presentatie mogen geven. Inschrijven op Europese aanbestedingen biedt echt kansen om groei binnen je organisatie te realiseren.

TenderToo helpt met je Europese aanbesteding

Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen bij Europese aanbestedingen? Neem dan contact met ons op of bekijk alvast onze pagina Masterclass over Europees aanbesteden.

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.