05december

Een Bidmanager zonder kennis van uw branche, een risico of niet?

Regelmatig worden wij benaderd voor ondersteuning en wordt de vraag gesteld of we kennis hebben binnen de betreffende branche. Vaak hebben we wel die kennis, maar soms ook niet. Er zijn maar weinig adviseurs echt gespecialiseerd in één branche. Is dit een risico voor uw organisatie? Wij zijn van mening van niet. Waarom is het juist van toegevoegde waarde een Bidmanager in te huren zonder materiedeskundigheid?

TenderToo brengt kennis uit andere branches met zich mee

TenderToo staat er neutraal in en we brengen kennis mee uit andere branches die ook voor uw bedrijf van toegevoegde waarde is. Wij weten alles van procedures en gaan voor wat betreft het kwaliteitsdeel op de stoel van inkoop zitten. Wat willen ze horen? Is het begrijpelijk en klantgericht geformuleerd? Hoe gaan we de maximale punten scoren? Door intern veel vragen te stellen, maken wij onze klant vaak bewust dat teksten bijvoorbeeld te veel vakjargon bevatten of te veel vanuit de marketinggedachte zijn geschreven. De aanbestedende dienst wil zichzelf herkennen, is op zoek naar maatwerk en wil het gevoel van vertrouwen krijgen. Vanuit die gedachte formuleren wij in samenwerking met onze klant de kwaliteitsteksten. Wij begeleiden procedureel, vervullen de regierol en schrijven/herschrijven teksten. Geheel maatwerk, met maar één doel: de opdracht binnenhalen.

 

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.