Flinke vertraging bij het aanvragen van ‘Verklaring betalingsgedrag’

In het kader van lastenvermindering bij Europese aanbestedingen vraagt de aanbestedende dienst alleen bij de voorlopig gegunde partij een 'Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen' te overleggen.

Met deze verklaring toon je aan dat de belastingen en sociale verzekeringspremies netjes zijn betaald. Deze verklaring mag niet ouder dan 6 maanden zijn. Het verwerken van de aanvraag duurt normaliter 10 werkdagen.

Bij het begeleiden van een aanbesteding adviseren wij onze klanten om direct bij start deze verklaring aan te vragen en niet te wachten totdat de gunningsuitslag er is. In de meeste gevallen moeten de bewijsstukken binnen 5 tot 10 werkdagen na de gunningsuitslag overlegd worden aan de aanbestedende dienst. Wanneer je deze dan nog moet aanvragen, dan ben je te laat, want de Belastingdienst kent geen spoedaanvragen!

Nog niets ontvangen

Het lukt de Belastingdienst op het moment niet om deze verklaring binnen de 10 werkdagen aan te leveren. Men geeft aan dat dit nu op 20 werkdagen zit, maar we hebben klanten die nu al bijna 30 werkdagen wachten en nog steeds niets hebben ontvangen.

We hebben klanten die nu al bijna 30 werkdagen wachten en nog steeds niets hebben ontvangen

Hopelijk leidt deze vertraging niet tot het afwijzen van een winnende partij en is een aanbestedende dienst hierin coulant. Je kunt immers aantonen dat je gelijk de verklaring hebt aangevraagd.

Wanneer je regelmatig op jaarbasis inschrijft op aanbestedingen, dan adviseren wij om bij het aanvragen van deze verklaring de frequentie van ontvangst op kwartaal te zetten. Zo heb je altijd een geldige verklaring betalingsgedrag 'op de plank liggen'.

Gerelateerde artikelen

9 juli 2024

Geniet van de zomer, wij regelen de rest!

Blog

3 juli 2024

Onze nieuwe website staat live!

Blog

23 februari 2024

Waarom Overheidsopdrachten een Kans zijn voor jouw Bedrijf