19juni

Checklist bij een EG aanbesteding aanwezig?

Wij hebben als ervaren Bidmanagers al duizenden aanbestedingen gezien in de afgelopen jaren en toch zijn we vaak weer verbaasd. Verbaasd over de manier waarop een aanbesteding in de markt wordt geplaatst. Er is zeker al veel verbeterd, maar een belangrijk punt waar Wettelijk geen eisen aan worden gesteld is een checklist bij een EG aanbesteding. Het is nog heel vaak een enorme zoektocht welke documenten op welke wijze gevraagd en dus ingediend moeten worden. Soms staat er informatie op het platform die vervolgens in de documenten zelf niet terug te vinden is. Een projectteam bestudeert de documenten en niet het platform.

Gelukkig zijn er een paar digitale platformen waarbij het zo is ingericht dat de offerte-omgeving een soort van checklist is.

Wat wil een aanbestedende dienst?

Een aantal inschrijvingen ontvangen op basis waarvan ze aan de hand van het gunningsmodel een keuze kunnen maken. Soms lijkt het alsof ze het bewust onoverzichtelijk maken, zodat partijen afhaken of inschrijvers niet indienen conform de gestelde eisen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Wettelijk zou elke aanbestedende dienst een checklist aan de aanbesteding moeten toevoegen. Een overzicht welke documenten de inschrijvers in moeten dienen bij inschrijving en welke documenten inschrijvers als bewijsstukken aan moeten leveren na voorlopige gunning. Dat zou het allemaal een stuk overzichtelijker maken en de kansen op fouten (en dus geldige inschrijvingen) enorm verhogen. Wie weet komt er een moment dat deze simpele toevoeging verplicht gaat worden.

Voor meer informatie over het inschrijven van aanbestedende diensten kunt u contact met ons opnemen. Liever direct contact? Bel dan 06 46211121 of 06 46038236

 
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.