14januari

Drempelbedragen 2022-2023

Elke twee jaar worden de drempelbedragen aangepast. Binnen de Europese aanbestedingsrichtlijnen is bepaald dat wanneer de geraamde waarde van een overheidsopdracht (exclusief BTW) meer bedraagt dan het drempelbedrag, de aanbestedende dienst deze overheidsopdracht verplicht Europees moet aanbesteden.

**Leveringen/diensten:**Centrale overheid: €140.000,00
Decentrale overheid/publiekrechtelijke instellingen: €215.000,00

Heeft u vragen over bovenstaande of andere zaken rondom het aanbesteden, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.