15juli

dynamisch aankoopsysteem procedure, ken jij hem al?

Binnen Europese aanbestedingen zijn diverse procedures. De meest gangbare zijn de Openbare en de Niet-openbare procedure. Een specifieke procedure, steeds meer in opkomst, is het DAS (Dynamisch Aankoopsysteem). Wat houdt deze procedure in en wanneer wordt deze ingezet?

Wat is een Dynamisch Aankoopsysteem?

Een DAS, of dynamisch aankoopssyteem is een overeenkomst waarbinnen de aanbestedende dienst telkens opnieuw een opdracht uitzet waar verschillende partijen op kunnen reageren. Een DAS is bedoeld voor werken, leveringen of diensten die veel verschillende partijen kunnen leveren. Een voorbeeld is de inhuur van interim personeel en de levering van mobiele telefoons. Er zijn veel verschillende partijen die dezelfde mobiele telefoons kunnen leveren.

Binnen een DAS bekijkt de aanbestedende dienst bij elke opdracht opnieuw welke partij dit het beste voor hen kan uitvoeren. Dit gebeurt aan de hand van minicompetities. Wij merken dat een dynamisch aankoopsysteem steeds vaker ook voor minder gangbare producten of diensten wordt ingezet. Zo zien we bijvoorbeeld een DAS steeds vaker in de schoonmaakbranche terugkomen. Het voordeel is dat je redelijk eenvoudig kunt deelnemen. Het nadeel is dat je nooit weet wat er qua omzet uit voortvloeit. Een DAS wordt ook gepubliceerd op TenderNed.

De looptijd van een DAS dient beperkt te zijn en het moet gedurende zijn gehele looptijd openstaan voor toetreding door nieuwe ondernemers die aan de eisen voor toelating tot het systeem voldoen. De aanbestedende dienst kan het aantal ondernemers in een DAS niet beperken door selectiecriteria toe te passen. Wel kan men uitsluitingsgronden en passende geschiktheidscriteria stellen aan de ondernemers om te toetsen of een gegadigde geschikt is.

TenderToo helpt met aanmelden bij een Dynamisch Aankoopsysteem

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben voor het aanmelden bij een DAS, neem contact met ons op. Wij helpen u graag op weg.

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.