Green deal

In de Green Deal gaat het over Green Public Procurement (GPP): het inkopen van producten met verminderde milieu-impact. Dat klinkt allemaal wellicht wat formeel, maar ze zijn druk bezig met diverse wetsvoorstellen. Het zal nog een paar jaar duren alvorens deze wetsvoorstellen goedgekeurd zijn en daadwerkelijk in werking treden.

Er zijn verschillende instrumenten die inkopers kunnen gebruiken om groener in te kopen en die in de toekomst een meer verplichtend karakter krijgen. Zo kunnen uitsluitingsgronden in de selectiefase ingezet worden om inschrijvers uit te sluiten, bijvoorbeeld als zij de milieuwetgeving niet naleven. Daarnaast kunnen ze een minimumstandaard voor duurzaamheid vaststellen in de technische specificaties. (Sub)gunningscriteria zijn geschikt om ondernemingen te stimuleren om verder te verduurzamen.

Duurzaamheid

Wij vanuit TenderToo zien al langere tijd dat duurzaamheid in de meeste aanbestedingen terugkomt. Vaak nog in de vorm van een kwaliteitsvraag en met certificeringseisen. Het is belangrijk om serieus binnen je organisatie te kijken waar je kunt verduurzamen om de hele wetgeving één stap voor te zijn en om in de komende aanbestedingen extra punten te scoren. Stel dit niet uit maar start nu.

Klik hier voor meer informatie over Green Deal!

Gerelateerde artikelen

9 juli 2024

Geniet van de zomer, wij regelen de rest!

Blog

3 juli 2024

Onze nieuwe website staat live!

Blog

23 februari 2024

Waarom Overheidsopdrachten een Kans zijn voor jouw Bedrijf