19april

Vergroot je kansen op een succesvolle inschrijving tijdens de beïnvloedingsfase van het tenderproces

Wij zijn bij TenderToo nog steeds verbaasd bij het antwoord op de vraag: wie vanuit sales is betrokken bij deze aanbesteding? Sales is niet betrokken bij dit traject.

Binnen veel organisaties wordt sales gestuurd op korte termijn target. Veel te weinig op relatiebeheer voor de middellange termijn, waardoor sales ook geen energie steekt om deze fase optimaal te benutten. Terwijl dit naar onze mening misschien wel de belangrijkste fase van het Bidproces is.  

Bij het bidproces is een goede relatie met de inkopende partij essentieel. Sales kan hier een belangrijke rol in spelen door het vele contact dat zij hebben met de klant/prospect. Door in de prefase (minimaal 1 jaar voor einde contract) van een (Europese) aanbesteding te achterhalen wat de contracttermijnen zijn, welke behoeftes er zijn voor de komende jaren, hoe tevreden ze met de huidige leverancier zijn, wie het voorstel gaat beoordelen (DMU) en vooral de gelegenheid benutten om de toegevoegde waarde van je organisatie goed naar voren te brengen, is de kans op het winnen van een aanbesteding een stuk groter!

Hulp of advies nodig bij het inschrijven op een aanbesteding? TenderToo helpt je graag.

 

Begeleiding formele inschrijvingen

 

Wat is de prefase van een aanbestedingstraject?

 

Als we kijken naar het buying proces van de opdrachtgever, dan begint het vormen van behoefte al in een vroegtijdig stadium. De opdrachtgever heeft een contract afgesloten, bouwt ervaring op en gedurende de contractperiode verandert de behoefte. Dat is het moment om vanuit de afdeling verkoop een relatie op te bouwen met de klant/prospect. Het ideale moment is minimaal 1 jaar vóór expiratie van het huidige contract. Zorg ervoor dat je de juiste DMU in kaart hebt gebracht en bereid je goed voor. Wat te doen om je kansen te vergroten?

Steeds vaker worden intermediairs ingeschakeld om het aanbestedingsproces vanuit inkoop te begeleiden. Zorg ervoor dat je ook hier een relatie mee opbouwt. Zij moeten weten wie jullie zijn en waar jullie toegevoegde waarde zit.

 

Contact tijdens de aanbestedingsprocedure?

 

Tot het moment van publicatie mag je contact onderhouden met klant/prospect. Zodra de aanbesteding op de markt is geplaatst, mag je geen contact onderhouden met personen die niet vermeld staan in de aanbestedingsstukken. Zorg dus dat je een duurzame relatie opbouwt met de betreffende inkopende partij ruim vóór de publicatie van de tender.

 

Hulp nodig van een Bidmanager?

 

Vanuit TenderToo vervullen wij graag de rol van Bidmanager. Zeker als er reeds een relatie ligt met de aanbestedende dienst is het de kunst om je toegevoegde waarde, zoals besproken tijdens de beïnvloedingsfase, op papier goed uit te werken. Naast het vervullen van de regierol en het bewaken van het procedurele deel kunnen wij een belangrijke rol vervullen in het vormgeven van het kwaliteitsdeel. Hoe komt jullie toegevoegde waarde goed naar voren, zodat het beoordelingsteam jullie een hoge score kan toekennen?

 

Interim Bid Manager

 

Wij willen graag vanuit TenderToo een bijdrage leveren om jullie succes te vergroten. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek. 

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.