15februari

Waarom Europese aanbestedingen interessant zijn voor je bedrijf?

Natuurlijk wil je met je bedrijf zoveel mogelijk klanten binnenhalen en een zo groot mogelijke afzetmarkt realiseren. De overheidssector is hierin een interessante markt! Het inschrijven op een Europese aanbesteding zorgt er namelijk voor dat je grote opdrachten vanuit de overheid kunt binnenhalen. Opdrachten kunnen variëren van het leveren van meubilair, het aanbieden van schoonmaak of catering of het faciliteren van snelteststraten, etc..

Er zijn in Nederland 4.000 aanbestedende diensten die gezamenlijk jaarlijks voor bijna 60 miljard euro regulier aanbesteden bij het bedrijfsleven. Het is voor je bedrijf daarom erg belangrijk om te weten hoe je inschrijft op een Europese aanbesteding, en belangrijker, hoe je een aanbesteding kunt winnen!

TenderToo helpt je met het inschrijven op een Europese aanbesteding.

Begeleiding bij formele inschrijving

 

Wat is een Europese aanbesteding:

Een Europese aanbesteding is een offerteaanvraag (inkooptraject) volgens bepaalde Europese richtlijnen. Een aantal richtlijnen van de Europese Unie verplicht Europese overheden om overheidsopdrachten, die een bepaalt bedrag te boven gaan (drempelbedrag is €214.000,00), uit te schrijven via de procedure van een Europese aanbesteding. Dit houdt in dat alle partijen mogen meedingen om het contract voor zich te winnen. De Europese regelgeving is erop gericht gelijke kansen te bieden aan alle geïnteresseerde partijen.

 

Hoe kun je inschrijven op een Europese aanbesteding?

Om kans te maken een Europese aanbesteding te winnen moet je wel de juiste aanbestedingen signaleren. Nieuwe aanbestedingen worden gepubliceerd op TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Op dit publicatieplatform publiceren aanbestedende diensten alle Europese/Nationale aanbestedingen. Hierdoor kun jij, zonder enige relatie met de opdrachtgever, de opdracht binnenhalen. Dé plek dus om nieuwe mogelijke opdrachten voor je onderneming te spotten. Natuurlijk zijn niet alle opdrachten interessant voor je bedrijf, waardoor je via je account selecties kunt uitvoeren. TenderToo helpt je met het aanmaken van een account op Tenderned en het selecteren van de juiste filters. Met ons startpakket: Overheid als klant, helpen we je voor slechts 350 euro een geheel nieuwe afzetmarkt te betreden en zorgen we dat je klaar bent om in te schrijven op aanbestedingen.

Startpakket: Overheid als klant

 

Waarom een (interim) Bidmanager?

Een Bidmanager zorgt ervoor dat, in samenwerking met betrokken afdelingen een voorstel tijdig, compleet en van hoogwaardige kwaliteit, wordt ingediend. Een Bidmanager ontzorgt de organisatie en zorgt ervoor dat het Bidproces (het inschrijven op de aanbestedingen) efficiënt doorlopen wordt. De Bidmanager is volledig op de hoogte van de overheidssector, de aanbestedingsregels en de diverse platformen die worden ingezet en weet binnen de organisatie bij wie hij/zij welke informatie moet halen. TenderToo heeft ruim 30 jaar ervaring als Bidmanager en we kunnen jou helpen om Europese aanbestedingen binnen te halen voor je bedrijf.

Een belangrijke taak van een Bidmanager is ook de regierol.


Wij zien bij veel organisaties dat deze rol bij sales wordt belegd. Daar gaat het om diverse redenen vaak mis. Afspraken maken met elkaar is een, maar bewaken dat afspraken worden nagekomen is essentieel. Aan de ene kant heeft een goede salesmedewerker vaak niet de benodigde competenties om de regierol van een Bidmanager optimaal te vervullen. En daarnaast heeft sales naast de lopende aanbesteding ook nog vele andere taken die aandacht vragen, en waar ze (vaak met bonus) op beoordeeld worden. In de praktijk zien we dan ook dat er bij het naderen van de deadline tijdsdruk en dus stress ontstaat. Zeker als informatie niet tijdig is aangeleverd zoals was afgesproken. De kans op fouten neemt aanzienlijk toe. De (Europese) aanbesteding krijgt dus met deze werkwijze niet de aandacht die het nodig heeft om een winnend voorstel de deur uit te doen. Een Bidmanager verzamelt de juiste informatie en stimuleert de interne organisatie om mee te werken aan het leveren van de juiste informatie op het afgesproken moment. TenderToo vervult bij veel klanten de Bidmanagementrol, maar we helpen ook Bidmanagers om hun rol nog beter te vervullen en zo te groeien in de functie.

 

Ook de Europese overheid als klant voor je winnen?

Met ruim 30 jaar ervaring als Bidmanager hebben we al vele aanbestedingstrajecten succesvol mogen begeleiden. Als Bidmanager kijken we mee welke aanbestedingen kansrijk en interessant zijn voor je bedrijf en helpen we je kwalitatief hoogwaardig voorstel in te dienen. De volledige tijd wordt optimaal benut door onze efficiënte werkwijze. We helpen met het schrijven van SMART Plannen van Aanpak, waarin de aanbestedende dienst zich volledig herkent en waar de toegevoegde waarde van jouw organisatie goed naar voren komt. We hebben de mogelijkheid om een offerte designer in te schakelen om het voorstel visueel nog aantrekkelijker te maken. Mochten er ingewikkelde juridische vraagstukken zijn dat hebben wij een nauwe samenwerking met een aanbestedingsjurist (Taylor Wessing).

Heb jij hulp bij aanbesteden nodig? Of ben je benieuwd hoe TenderToo je bedrijf verder kan helpen? Neem contact met ons op.

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.