Dienstverlener aan zorgprofessionals in de eerstelijnsgezondheidszorg

Vraag: wij hebben een werkend offerteproces, maar is dit proces optimaal ingericht?

Aanpak: middels interviews met betrokkenen hebben we het huidige offerteproces in kaart gebracht en aan de hand van de bevindingen een onderbouwd advies uitgebracht met concrete verbeterpunten om het proces verder te professionaliseren. Dit naar tevredenheid van de klant.

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.