Full service installatiebedrijf

Vraag: wij scoren niet optimaal met ons plan van aanpak. Hoe komen wij tot een onderscheidend plan van aanpak, zodat wij deze klant kunnen behouden voor de komende jaren?

 

Aanpak: middels een brainstormsessie de kracht van het bedrijf achterhaald en besproken: waarom dit van toegevoegde waarde voor de aanbestedende dienst is, waaruit blijkt dat je meedenkt met de opdrachtgever? En hoe omschrijf je dat je flexibel en toekomstgericht bent? Dat hebben we samen goed op papier gezet en is als zodanig ook positief beoordeeld door de opdrachtgever. Met het resultaat dat ze door zijn naar de volgende ronde.

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.