Leverancier innovatieve en ruimtebesparende opslagoplossingen

Vraag van een organisatie die innovatieve en ruimtebesparende opslagoplossingen ontwikkelt voor onder andere kantoren, archieven, bibliotheken en musea.

Vraag: als bedrijf hebben wij veel ervaring met het inschrijven op aanbestedingen. Het plan van aanpak wordt steeds belangrijker. Hoe gaan we zorgen voor een maximale score? 

Aanpak: Tendertoo heeft het concept plan van aanpak beoordeeld en waar nodig herschreven en voorzien van commentaar. Hiermee hebben ze de bedrijfsblindheid ondervangen en de kwaliteit verhoogd.

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.