Leverancier op vlak van sanitaire hygiëne

Vraag: wij hebben veel ervaring met aanbestedingen. Wij passen een bepaalde werkwijze toe, maar is dit de juiste manier?

 

Aanpak: allereerst een aantal keren een rol gespeeld in de kwaliteitsvraagstukken. Hoe ervaren wij de beantwoording? Helder verwoord, vraag compleet beantwoord? Daarnaast een traject begeleidt vanuit de bidmanagementrol. 

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.