Leverancier schoolmeubilair

Vraag: wij willen verder professionaliseren binnen het Bidproces.

Aanpak: wij hebben deze leverancier begeleid bij het inschrijven op een EG aanbesteding en daarnaast een workshop verzorgd. Het doel was om het totale bidproces te doorlopen en interactief te brainstormen wat in welke fase door wie moet gebeuren. Een optimaal ingericht proces zorgt voor omzetgroei.

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.