Prestatiegericht inkooptraject voor een bedrijf in de schoonmaakbranche

Vraag: we hebben geen kennis van Best Value aanbestedingen. Wij zoeken hiervoor begeleiding.

Aanpak: in de vorm van brainstormsessies hebben we de dossiers vormgegeven. Na de interviews bleek dit schoonmaakbedrijf de beste partij te zijn. De kracht van het regionale is duidelijk naar voren gekomen én hoog beoordeeld. 

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.