Best Value Procurement voor installatie en onderhoudsbedrijven

Vraag

begeleiding bij een Best Value aanbesteding. Aangegeven werd dat er intern veel ervaring was met aanbestedingen, maar dat de organisatie onvoldoende bekend was met Best Value trajecten.

Aanpak

TenderToo heeft drie bedrijven geregistreerd als een officiële combinatie, begeleid bij het inschrijven op een omvangrijke aanbesteding van een gemeente voor Prestatiegericht periodiek en planmatig onderhoud. Doordat er veel informatie van de drie bedrijven werd gevraagd, was de bidmanagementrol van TenderToo zeer belangrijk. Bovendien waren de kwaliteitsvragen van dien aard, dat beheer van de beantwoording cruciaal was.

Gerelateerde projecten

Dienstverlener op gebied van schadeprocesmanagement

Accountantskantoor

ICT-dienstverlener

Datamanagement Expert

Interieur- en standbouwer

Leverancier schoolmeubilair

Leverancier/producent meubilair

Leverancier opleidingen incidenten- en rampenbestrijding

Aanbieder verkeersopleidingen