Bidmanagement voor een leverancier in kantoorartikelen

Vraag

vraagstelling vanuit de klant was tweeledig:
  1. Breng de huidige situatie in kaart aangaande het bidproces verdeeld over meerdere vestigingen in meerdere landen.
  2. Definieer voor de toekomst een werkbaar Bidproces over de landen heen.

Aanpak

aan de hand van ontvangen informatie en het voeren van tientallen interviews hebben we een onderbouwd rapport opgeleverd. Dit bidmanagement rapport is goedgekeurd door de directie. Vervolg, gestart met implementatie.

Gerelateerde projecten

Dienstverlener op gebied van schadeprocesmanagement

Accountantskantoor

ICT-dienstverlener

Datamanagement Expert

Interieur- en standbouwer

Leverancier schoolmeubilair

Leverancier/producent meubilair

Leverancier opleidingen incidenten- en rampenbestrijding

Aanbieder verkeersopleidingen