Leverancier ondergrondse afvalcontainers

Vraag

om te zorgen dat we volledig antwoord geven op de vraagstelling willen we dat er een externe partij meekijkt naar de teksten.

Aanpak

een van de grotere spelers binnen deze branche begeleiden wij bij het screenen van kwaliteitsteksten en het aandragen van verbetersuggesties. Dit met ten doel maximaal te scoren op het gunningscriterium, kwaliteit.

Gerelateerde projecten

Dienstverlener op gebied van schadeprocesmanagement

Accountantskantoor

ICT-dienstverlener

Datamanagement Expert

Interieur- en standbouwer

Leverancier schoolmeubilair

Leverancier/producent meubilair

Leverancier opleidingen incidenten- en rampenbestrijding

Aanbieder verkeersopleidingen