Leverancier van afval inzamelmiddelen

Vraag

Best Value aanbestedingen komen steeds vaker voor. Wij zijn ons er van bewust dat dit een andere aanpak vergt om te komen tot goede (prestatie, kansen en risico’s) dossiers. We schakelen een externe partij in om ons hierin te begeleiden.

Aanpak

middels diverse brainstormsessies heeft de inhoud steeds meer vorm gekregen. Resultaat: klantgerichte en met prestatie indicatoren onderbouwde dossiers, waar de opdrachtgever zich volledig in herkend. Daarnaast hebben wij ze middels theorie en rollenspelen voorbereid op de interviews.

Gerelateerde projecten

Dienstverlener op gebied van schadeprocesmanagement

Accountantskantoor

ICT-dienstverlener

Datamanagement Expert

Interieur- en standbouwer

Leverancier schoolmeubilair

Leverancier/producent meubilair

Leverancier opleidingen incidenten- en rampenbestrijding

Aanbieder verkeersopleidingen