Leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen

Vraag

hoe kunnen wij meedingen met een Overheidsopdracht zonder ervaring hierin te hebben?

Aanpak

dit bedrijf hebben wij begeleid bij het inschrijven op een EG aanbesteding. Zij hadden geen ervaring op dit terrein. Door gedrevenheid en met de expertise vanuit TenderToo hebben zij een kwalitatief goed voorstel ingediend.

Gerelateerde projecten

Dienstverlener op gebied van schadeprocesmanagement

Accountantskantoor

ICT-dienstverlener

Datamanagement Expert

Interieur- en standbouwer

Leverancier schoolmeubilair

Leverancier/producent meubilair

Leverancier opleidingen incidenten- en rampenbestrijding

Aanbieder verkeersopleidingen