Producent professionele schoonmaakmaterialen, -producten en –machines

Vraag

veel ervaring opgebouwd met aanbestedingen zowel binnen Nederland als België. Ze willen graag ervaren hoe het is om vanuit Bidmanagement begeleid te worden. Wat kunnen ze hiervan leren om efficiënter met tijd om te gaan en het kwaliteitsniveau te verhogen?

Aanpak

wij hebben een aanbesteding vanuit het Bidmanagement begeleid. Dit naar tevredenheid van de klant. Met name de regierol en het schrijven van de kwaliteitsdocumenten hebben ze als positief ervaren. Daarna nog bij meerdere belangrijke trajecten ingeschakeld.

Gerelateerde projecten

Dienstverlener op gebied van schadeprocesmanagement

Accountantskantoor

ICT-dienstverlener

Datamanagement Expert

Interieur- en standbouwer

Leverancier schoolmeubilair

Leverancier/producent meubilair

Leverancier opleidingen incidenten- en rampenbestrijding

Aanbieder verkeersopleidingen