Waarom Overheidsopdrachten een Kans zijn voor jouw Bedrijf

Veel bedrijven vermijden Europese (of onderhandse) aanbestedingen, maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je een deel van de omzet niet halen uit overheidsopdrachten? Ja, het vergt extra inspanning en focus, maar het biedt ook kansen die je niet wilt missen.
We horen allerlei redenen om vooral aanbestedingen links te laten liggen:

TenderToo bestaat 12 jaar!

Het klinkt altijd zo standaard, maar het is toch echt waar. De tijd vliegt voorbij! TenderToo bestaat alweer 12 jaar!

Met veel enthousiasme zijn we samen dit avontuur 12 jaar geleden gestart, en weet je wat? Na al die jaren zijn we nog steeds zo gedreven en enthousiast om onze klanten te ondersteunen bij het behalen van succes. Wat in de loop der jaren wel is veranderd, is dat we nu een hecht TOP-team zijn. Volledig op elkaar ingespeeld, harde werkers en bovenal veel lol samen.

Het belang van een bruikbare terugkoppeling in aanbestedingen

Als inschrijvende partijen zich inspannen om deel te nemen aan aanbestedingen, verwachten ze niet alleen duidelijke richtlijnen en eerlijke kansen, maar ook waardevolle feedback na afloop. Helaas worden we regelmatig nog geconfronteerd met een flauwe, onvoldoende onderbouwde terugkoppeling.

Drempelbedragen voor de komende twee jaar

Is de geraamde waarde van een opdracht evenveel of hoger dan het drempelbedrag, dan moet een aanbestedende dienst Europees aanbesteden. In de geraamde waarde dienen ook de optiejaren meegenomen te worden.

De nieuwe drempelbedragen voor de komende twee jaar zijn:

AI (kunstmatige intelligentie)

We hebben al eerder een blog geschreven over het gebruik van AI (kunstmatige intelligentie): Is het inzetten van ChatGPT de oplossing voor het winnende voorstel? En dit zal ook zeker niet de laatste blog zijn over dit onderwerp.

AI-toepassingen groeien wereldwijd gigantisch snel. Als we zien hoe snel het gebruik van ChatGPT de afgelopen 11 maanden is toegenomen, dan schrik je ervan. Afgelopen dinsdag, 7 november, heeft TenderToo een evenement bijgewoond voor inkoop, aanbesteden en contractmanagement. Hier hebben specialisten vanuit verschillende invalshoeken toegelicht wat de mogelijkheden zijn, waar op te letten en vooral hoe ermee om te gaan. Het gebruik van AI is zeker niet zwart-wit. Er is nog een groot grijs gebied dat vraagt om aandacht, zowel naar privacy, legal als naar ethiek.

Aanbestedingen zijn niet alleen voor nieuwe kansen

Inmiddels hebben we bij meer dan 100 bedrijven de afgelopen jaren onze diensten verleend. Hoe groot of klein het bedrijf ook is, iedere keer zien we weer dat het inschrijven op aanbestedingen een bedrijf meer brengt dan “alleen maar” een kans op een opdracht.

Is het inzetten van ChatGPT de oplossing voor het winnende voorstel?

ChatGPT is in opkomst. De chatbot die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie is steeds slimmer. Steeds meer mensen maken er gebruik van. Het gebruik van ChatGPT klinkt behoorlijk ideaal en is voor heel veel doeleinden te gebruiken. En eerlijk is eerlijk: het is ook verbluffend wat er in die luttele seconden geproduceerd wordt.

Frisse start maken

Langzamerhand zijn de meesten onder ons weer gestart na een, hopelijk, mooie zomervakantie. Wij van TenderToo zijn alweer vol enthousiasme aan het werk.