Kies voor TenderToo

U heeft de kennis van uw product of dienst. TenderToo heeft de kennis van de processen en de procedures rondom het inschrijven op formele offerteaanvragen. Het team van TenderToo is ervaren en kundig op vlak van Bidmanagement. Met passie voor het vak en kennis in uw branche, leveren wij hoogwaardige dienstverlening.

Lees ons onderscheidend vermogen:

Ervaren en kundig op het vlak van Bidmanagement

Branche onafhankelijk

U heeft de kennis van uw product of dienst. TenderToo heeft de kennis van de processen en de procedures rondom het inschrijven op formele offerteaanvragen. Daarnaast kunnen wij goed op “de stoel” van inkoop gaan zitten. Wat wil het beoordelingsteam lezen, waarmee kunt u uwzelf onderscheiden? Is de tekst duidelijk geschreven zonder teveel vakjargon? Uiteindelijk brengt TenderToo het kwaliteitsdeel op een hoger niveau.

Deze kennis gebundeld levert het beste resultaat op. Kennis die wij meebrengen uit een andere branche kan ook voor uw bedrijf van toegevoegde waarde zijn. Wij hebben de afgelopen 8 jaar als bidmanagers gewerkt met en voor vele diverse branches en zo hebben we kennis opgedaan welke ook voor uw branche van toepassing kan zijn.

 

No cure less pay

Wij bieden dit kostenmodel aan bij het inschrijven op een formele offerteaanvraag waarbij de kwaliteit voor minimaal 50% onderdeel uitmaakt van het gunningsmodel. Wat houdt dat in: wij verlagen ons uurtarief en spreken daarnaast een bonusfee af. Uiteraard wordt de bonusfee alleen in rekening gebracht bij gunning van de opdracht.

 

TenderToo is Best Value gecertificeerd

De laatste acht jaar heeft TenderToo binnen diverse branches ervaring opgebouwd met Best Value trajecten (Prestatiegericht Inkopen). Sinds mei 2017 is TenderToo Best Value B gecertificeerd. Een Best Value traject vraagt een geheel andere aanpak, dat u uitgenodigd wordt voor de interviews. De valkuil van veel bedrijven is dat dergelijke trajecten onderschat worden. Men begint vaak pas laat met lezen en het uitwerken van de dossiers, met als gevolg dat de dossiers onvoldoende aandacht krijgen en er niet goed gescoord wordt.

 

Toekomstgerichte offerteaanvragen

(Her)inrichten van de interne processen om optimaal in te schrijven op formele offerteaanvragen. Duidelijke procedures en een goed ingericht verkoopproces leveren per direct tijdsbesparing en omzetgroei op. Sales moet vroegtijdig om de tafel en bij de klant/prospect beïnvloeden waar mogelijk. Verder is het intern belangrijk dat betrokkenen weten wat van ze verwacht wordt en waar ze verantwoordelijk voor zijn. Zorg dat intern helder is welke informatie reeds aanwezig is en welke omschrijving nog moet worden uitgewerkt. Veel organisaties herkennen het: we hadden toch ergens informatie? Maar waar? Er gaat onnodig tijd verloren. TenderToo kun u helpen om te voorkomen dat deze tijd verloren gaat.

 

Klantgericht

Als bidmanagers helpen we u met het maken van een offerte of het inschrijven van een aanbesteding.

Wij leveren maatwerk, precies daar waar uw behoefte ligt. Via een goede communicatie en samenwerking zorgen we dat we samen uw behoefte kunnen vervullen. Wij zijn flexibel waar nodig. Als een project vertraging heeft opgelopen en inspanning in de avonduren of in het weekend vraagt, dan staan wij ook voor u klaar. Schouders eronder en zorgen dat er een goed voorstel wordt ingediend. TenderToo staat voor u klaar.

Kijk hier met wat voor diensten wij u kunnen helpen.

 

Vakbekwaamheid

TenderToo is vakbekwaam en Hellen en Wencke beschikken over meer dan 30 jaar ervaring binnen het vakgebied Bidmanagement (inschrijven op Europese aanbestedingen en aanvragen vanuit de profitsector).

Als bidmanagers met ervaringen in (Europese) aanbestedingen brengen wij voor u de mogelijkheden en beperkingen in kaart en analyseren we hoe kansrijk een opdracht daadwerkelijk is. Regelmatig constateren wij tijdens een meeting dat er interpretatieverschillen zijn over wat er precies gevraagd wordt. Belangrijk dat we hierover vragen gaan stellen aan de aanbestedende dienst. Soms is het ook zo dat het begrip knock out niet voor iedereen helder is. Niet voldoen betekent uitsluiting. Het heeft dan ook geen enkele zin in te schrijven. Een ander voorbeeld is dat de inschrijver graag verwijst naar zijn/haar eigen verkoopvoorwaarden. Dat mag nooit in aanbestedingstrajecten. Verder geven we ook advies waar op te letten bij samenwerkingsverbanden. Mochten er ingewikkelde juridische vraagstukken zijn dat hebben wij een nauwe samenwerking met een aanbestedingsjurist (Taylor Wessing)Ontdek uw kansen tijdens een gratis kennismakingsgesprek

In een kennismakingsgesprek met TenderToo inventariseren we waar de kansen en mogelijkheden liggen voor uw bedrijf. Aan de hand van het gesprek bepalen we de actiepunten. Zo kunnen we, dankzij de juiste kennis van uw bedrijf een gerichte offerte uitbrengen op een aanbesteding. Mocht het zijn dat uw bedrijf geen ervaring heeft met Europese aanbestedingen, dan kunnen we u ook helpen middels ons startpakket om publicaties te signaleren en het aanvragen van verklaringen. Neem nu contact op met TenderToo.

Wat vinden klanten van TenderToo?

Al vanaf de eerste kennismaking was er een goede klik en een fijne samenwerking, waarbij we in 2017 de eerste Europese aanbesteding met behulp van de dames wonnen. Sindsdien is TenderToo onze vaste partner bij het ondersteunen van grote aanbestedingen.

- Van Melick Groep, Edwin de Vries, Operationeel Directeur

Lees meer testimonials
vergroot je kans op succesvol aanbesteden
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.