Best Value (Prestatiegericht inkopen)

Steeds vaker zien we dat aanbestedende diensten kiezen voor de Best Value methodiek. Een inkoopmethodiek waarbij de inschrijvingen worden gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs. Dit vergt een andere benadering en inbreng vanuit jouw organisatie.

 

Onze ervaring en aanpak zorgt voor waterdichte dossiers en goed voorbereide mensen die met vertrouwen de interviews tegemoet gaan.

 

Neem contact op
Best Value, Prestatiegericht inkopen aanbestedingen

Prestatiegericht inkopen

Wanneer er volgens de best value methodiek wordt ingekocht, dan ligt de focus op het prestatiedocument, het risico- en kansendossier. De vervolgstap is de uitnodiging voor het interview en verdere invulling geven aan de concretiseringsfase. Onze aanpak bij deze vorm van Europees aanbesteden is: tijdens ingeplande brainstormsessies met de betrokkenen worden stellingen geformuleerd en kansen en risico’s in kaart gebracht en onderbouwt uitgewerkt met beschikbare data.

De laatste 7 jaar hebben wij ervaring opgebouwd met Best Value Procurement trajecten (Prestatiegericht Inkopen) binnen 15 branches. Sinds mei 2017 Best Value B gecertificeerd.

Klaar om uw bedrijf te laten groeien? TenderToo helpt u
Klaar om uw bedrijf te laten groeien? TenderToo helpt u met het maken van de volgende stap!

Onze diensten zijn erop gericht om jouw bedrijf efficiënter en succesvoller te maken.

TenderToo begeleidt je bij formele inschrijvingen, inrichten van interne processen, het winnen van aanbestedingen en tal van andere diensten. Met een aanbestedingsspecialist als TenderToo vergroot jij je slagingskans van je inschrijvingen.

 

Benieuwd met welke diensten TenderToo jouw bedrijf vooruit kan helpen?

 

Vraag meer informatie aan
aanbestedingsspecialisten van TenderToo
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.