Marktonderzoek

Wil je weten wat er de komende jaren op de markt gaat komen? Wij gaan op zoek naar gepubliceerde aanbestedingen die in de afgelopen 2 á 3 jaar op de markt zijn geweest en direct voor jou relevant zijn.

Deze komen dit jaar of het volgend jaar weer op de markt. Zo kun je tijdig contact opnemen met de aanbestedende dienst, het beoordelingsteam in kaart brengen, een afspraak maken en jullie toegevoegde waarde vroegtijdig mondeling overbrengen.

  • Van deze aanbestedingen geven we aan wie de contactpersoon vanuit de aanbestedende dienst/Adviesbureau is inclusief contactgegevens, wie de huidige leverancier is, scope van de opdracht, opdrachtwaarde, wanneer contract expireert, et cetera.
  • Uiteraard heb je de mogelijkheid om aan te geven welke informatie wenselijk is, zodat je ook enkel gevoed wordt met voor jou relevante informatie. Voor nadere informatie, neem gerust contact met ons op.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.