28november

De regierol van een bidmanager

Een Bidmanager zorgt ervoor dat, in samenwerking met uw organisatie een voorstel tijdig, compleet en van hoogwaardige kwaliteit, wordt ingediend. De Bidmanager is volledig op de hoogte van de overheidssector, de aanbestedingsregels en de diverse platformen die worden ingezet.

Een belangrijke taak van een Bidmanager is ook de regierol.

Wij zien bij veel organisaties dat deze rol bij sales wordt belegd. Daar gaat het om diverse redenen vaak mis. Afspraken maken met elkaar is een, maar bewaken dat afspraken worden nagekomen is essentieel. Aan de ene kant heeft een goede salesmedewerker vaak niet de benodigde competenties om de regierol optimaal te vervullen. En daarnaast heeft sales naast de lopende aanbesteding ook nog vele andere taken die aandacht vragen, en waar ze (vaak met bonus) op beoordeeld worden. In de praktijk zien we dan ook dat er bij het naderen van de deadline tijdsdruk en dus stress ontstaat. Zeker als informatie niet tijdig is aangeleverd zoals was afgesproken. De kans op fouten neemt aanzienlijk toe.

TenderToo als bidmanager binnen uw organisatie

Wilt u niet onnodige druk bij uw medewerkers neerleggen en uw kans op succesvolle aanbestedingen vergroten? Ons advies: huur een Bidmanager in. TenderToo plant binnen het tijdsbestek meetingen in, stelt een interne planning op en bewaakt deze, verdeelt de taken en koppelt hier ook een deadline aan om informatie op te leveren. Daarnaast zorgen wij als bidmanager ervoor dat de projectleden volledig op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen/aanvullingen vanuit de inkoopzijde (denk o.a. Nota van Inlichtingen). Om ervoor te zorgen dat zonder onnodige tijdsdruk het voorstel tijdig klaar is, dienen projectleden afspraken na te komen. Als dit niet gebeurt dan is het de Bidmanager die er achteraan gaat. Dit gaat volledig buiten sales om. Sales dient zich te richten op wat er aangeboden gaat worden tegen welke prijs. 

Benieuwd hoe TenderToo ervoor kan zorgen dat uw organisatie meer slagingskans heeft? Neem gerust contact met TenderToo op. Benieuwd waarom andere kiezen voor TenderToo als hun externe bidmanager? Lees het hier.

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.