23oktober

Invloed Corona op Europese aanbestedingen

Het zijn vreemde en voor iedereen onzekere tijden. Ook een periode waarin organisaties creatief moeten zijn. Hoe zorg ik ervoor dat er omzet blijft binnenkomen? Veel organisaties hebben de overheid altijd links laten liggen, maar in deze onzekere tijden van Corona zoeken ze naar nieuwe markten. Een daarvan is de overheid (o.a. gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen, waterschappen, etc.)

 

De overheid als opdrachtgever in Corona tijden!

 

Een contract binnenhalen bij de overheid geeft zekerheid. Een overheidsinstantie kan immers niet failliet gaan. Als we kijken naar het aantal gepubliceerde Europese aanbestedingen dan zijn er weinig veranderingen ten opzichte van 2019. Dat is mooi, want dit betekent dat er ruim potentieel ligt. Om deel te nemen aan een overheidsaanbesteding moet je een aantal voorbereidingen treffen, zodat je op de hoogte raakt van interessante publicaties. Met ons startpakket: overheid als klant (vast bedrag van € 350,00) helpen wij organisaties om de verschillende platformen goed in te richten en de juiste verklaringen aan te vragen. Daarna is uw organisatie klaar om publicaties te ontvangen en om in te schrijven op overheidsopdrachten. Beoordeel kritisch of deze opdracht haalbaar is en ding mee naar de gunning. Hulp nodig, laat het ons weten.  

 

Ontdek het startpakket

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.