Architectenbureau met ervaring in digitaliseren van archieven/bouwvergunningen

Vraag: kunnen wij met een mix van reguliere mensen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansrijk inschrijven op een overheidsopdracht?

Aanpak: wij hebben onze klant begeleid bij het succesvol inschrijven op de onderhandse aanbesteding voor het inmeten van gemeentelijke gebouwen, het uitvoeren van het tekenwerk en het beheer en onderhoud van de (technische) tekeningen en documenten. We hebben ondersteuning geboden bij de beantwoording van de aanvraag op Negometrix en meegedacht met de beantwoording van het plan van aanpak.

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.