Bidmanagement voor een leverancier in kantoorartikelen

Vraag: vraagstelling vanuit de klant was tweeledig: 
  1. Breng de huidige situatie in kaart aangaande het bidproces verdeeld over meerdere vestigingen in meerdere landen. 
  2. Definieer voor de toekomst een werkbaar Bidproces over de landen heen. 
 
Aanpak: aan de hand van ontvangen informatie en het voeren van tientallen interviews hebben we een onderbouwd rapport opgeleverd. Dit bidmanagement rapport is goedgekeurd door de directie. Vervolg, gestart met implementatie.
 
 
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.