Leverancier ondergrondse afvalcontainers

Vraag: om te zorgen dat we volledig antwoord geven op de vraagstelling willen we dat er een externe partij meekijkt naar de teksten.

Aanpak: een van de grotere spelers binnen deze branche begeleiden wij bij het screenen van kwaliteitsteksten en het aandragen van verbetersuggesties. Dit met ten doel maximaal te scoren op het gunningscriterium, kwaliteit.

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.