Leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen

Vraag: hoe kunnen wij meedingen met een Overheidsopdracht zonder ervaring hierin te hebben?

 

Aanpak: dit bedrijf hebben wij begeleid bij het inschrijven op een EG aanbesteding. Zij hadden geen ervaring op dit terrein. Door gedrevenheid en met de expertise vanuit TenderToo hebben zij een kwalitatief goed voorstel ingediend.

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.