Producent professionele schoonmaakmaterialen, -producten en –machines

Vraag: veel ervaring opgebouwd met aanbestedingen zowel binnen Nederland als België. Ze willen graag ervaren hoe het is om vanuit Bidmanagement begeleid te worden. Wat kunnen ze hiervan leren om efficiënter met tijd om te gaan en het kwaliteitsniveau te verhogen?

 

Aanpak: wij hebben een aanbesteding vanuit het Bidmanagement begeleid. Dit naar tevredenheid van de klant. Met name de regierol en het schrijven van de kwaliteitsdocumenten hebben ze als positief ervaren. Daarna nog bij meerdere belangrijke trajecten ingeschakeld.

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.